Farmaceutica

Ontdek onze expertise

Ontdek Loïc Bodin's standpunt, specialist in de farmaceutische sector.

Aangezien een vijfde van de Google zoekopdrachten betrekking heeft op de gezondheid, is de farmaceutische industrie een van de sectoren die het meest ingrijpend is getransformeerd door de digitale technologie. Waar patiënten en gezondheidswerkers eerder het gevoel hadden dat ze niet voldoende geïnformeerd waren, brengt de digitalisering meer transparantie, granulariteit en personalisering op een gebied waar deze elementen van cruciaal belang zijn.

De toenemende samenwerking tussen de technologische wereld en de farmaceutische industrie bewijst het: er is dringend behoefte aan nieuwe technische oplossingen om het medische traject vloeiender te laten verlopen en de belangrijkste betrokkenen op de hoogte te houden. Chatbots, mobiele toepassingen en verbonden apparatuur zijn slechts de eerste voorbeelden van deze nieuwe beweging.

Als een Marketing Technologist die gespecialiseerd is in klantrelaties weet Numberly hoe belangrijk het is voor een speler in de zorgsector om op een gedetailleerde, gepersonaliseerde en transparante manier te communiceren met zijn verschillende partners.

Deze expertise in real-time, gepersonaliseerde CRM gecombineerd met onze people-based aanpak die het individu, in plaats van een reeks identificatiemiddelen, in het centrum van onze marketingstrategieën plaatst, stelt ons in staat om grote farmaceutische bedrijven te ondersteunen in hun relaties met professionals in de gezondheidszorg, medische organisaties en hun eindgebruikers.

Voor een meer relevante informatieverstrekking

Deze goed bestudeerde doelwitten hebben de bijzonderheid dat ze veeleisend zijn wat betreft de informatie over de farmaceutische producten die ze voorschrijven of gebruiken.

Het is belangrijk om in real-time gedetailleerde productinformatie te kunnen communiceren, zoals wijzigingen in de regelgeving of onderbrekingen in de distributie van een geneesmiddel. Verre van de soms dorre en vaak vertraagde communicatie, kan deze belangrijke informatie nu op een intuïtieve en leuke manier worden overgebracht, met een focus op de gebruikerservaring. Onze ervaring in het configureren en opzetten van intuïtieve platforms stelt ons in staat om tools te ontwikkelen met een aanzienlijke servicewaarde.

Meer en meer
service-gerichte marketing

De ontwikkeling van inhoud en pedagogie voor de belanghebbenden dient ook de doelstellingen van bekendheid.

Deze servicegerichte aanpak maakt het mogelijk om artsen, apothekers en patiënten te ondersteunen in het proces van medische zorg, in een sector waar informatie en toegankelijkheid cruciaal zijn.

Een specifieke en gestandaardiseerde
privacy- en veiligheidscontext

Van de verzameling tot de activering van gegevens moet het wettelijk kader in verband met het respecteren van de privacy en de veiligheid worden gevolgd volgens het geografische gebied (GDPR in Europa, HIPAA in de Verenigde Staten…). De levenscyclus van de klant moet zich aanpassen aan het wettelijk kader en de distributiekanalen, die variëren naargelang de verschillende markten.

Laten we